Peker Logo

Sürdürülebilirliğe Bağlılığımız

Peker Metal sürdürülebilirliği her zaman kurumsal bir ilke olarak benimsemektedir.

Sürdürülebilirlik

Peker Metal sürdürülebilirliği her zaman kurumsal bir ilke olarak benimsemekte olup, mevcut üretim ve bunun yanı sıra yatırım planlarında her daim göz önünde bulundurmaktadır. Bu kapsamda enerji verimliliği, mevcut kaynakların etkin kullanılması, yenilenebilir enerji kaynakları ile üretim, toprağa suya ve havaya sıfır atık hedefleri ile adımlar atmaktadır. Yatırım planlarımıza, Peker Metalin elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması amacıyla fabrika çatımıza GES sistemi kurulması dahil edilmiştir.

Peker Metal ikincil alüminyum kullanımını mümkün olduğu ölçülerde arttırmayı hedefleyerek döngüsel ekonomiye katkıda bulunmaktadır.

100 % Geri Dönüştürülmüş Alüminyumdan Üretilen Diskler

Peker Metal birincil hammaddeden üretilen disk ve levhaların yanı sıra müşterilerimizden talep oluşması halinde alternatif olarak düşük karbon ayak izine sahip ve geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilmiş alaşımlı ürünler de üretebilmekte ve müşterilerine sunabilmektedir.

Alüminyum hafif ve dayanaklı, kolay şekillendirilebilir, gıda sektörüne uygun, yansıtma yeteneği yüksek, yanmaya dirençli, yüksek ısı ve elektrik iletkenliği olan ve geri dönüşümü kolay bir malzemedir. Alüminyum döngüsel bir malzemedir, orijinal özelliklerini kaybetmeden sonsuz kez geri dönüştürülebilmektedir.Yapılan çalışmalarda alüminyumun dünyadaki geri dönüşüm oranının %69 olduğu tespit edilmiştir.

Birincil alüminyumun üretiminden kaynaklanan karbon salınımının büyük bölümü alüminyum saflaştırmasında elektroliz prosesinde kullanılan enerjiden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla alüminyumun geri dönüşümü karbon salınımı bakımından ciddi bir kazanç anlamına gelmektedir.

50+
Dünyanın Dört Bir Yanından Firmalar Alüminyum Çözümlerinde Peker Metal'e Güveniyor

Satışlarımızın yaklaşık %35’i yurtdışı satışlardan oluşmakta olup, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarlarına da ihracat yapmaktadır

0 +
Personel
0 +
Ülke
0 +
Ton Yıllık Bitmiş Ürün Kapasitesi