Peker Logo

Politikalarımız

Peker Metal, müşterilerinin ticari başarılarına katkıda bulunmayı, müşterileriyle uzun dönem kalıcı iş ilişkileri kurmayı, çalışanlarına uzun süreli iş olanağı sağlamayı, çevreye ve topluma saygılı olmayı amaçlamaktadır.

Politikalarımız

Kalite Politikamız

Peker Metal müşterileri için ürettiği alüminyum yassı levha, disk ve şerit ürünlerinde müşteri beklentilerini karşılamayı ve teknolojik gelişmeler ışığında kendini geliştirerek müşterilerinin ticari başarılarına katkıda bulunmayı, müşterileriyle uzun dönem kalıcı iş ilişkileri kurmayı, çalışanlarına uzun süreli iş olanağı sağlamayı, çevreye ve topluma saygılı olmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçları doğrultusunda operasyonel mükemmeliyeti ve sürekli iyileştirmeyi temel alacaktır. Peker Metal şirket değerlerine sadık kalarak faaliyetlerini sürdürecek ve ilgili yasal mevzuatlara tam uyum sağlayacak, gerekli yükümlülükleri yerine getirecektir. Çalışanlarının gelişimi için gerekli katkıyı sağlamak için aksiyonlar alacak ve kurum kültürünü geliştirmek için faaliyetler yürütecektir.

Peker Metal yukarıda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda çalışanlarının katılımını destekleyeceğini ve bu yönde alınacak aksiyonların etkinliğini değerlendireceğini taahhüt eder.

Çevre ve İSG Politikamız

Peker Metal olarak çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluluklarımız kapsamında aşağıda belirtilen prensipleri temel alarak ÇİSG politikasını oluşturmuştur;

  • Çevre ve İş sağlığı güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlar, kanun/yönetmelikler ve uluslararası yasal düzenlemelere tam uyum sağlamak.
  • Mevcutta kullandığımız enerji kaynaklarını kontrol altında tutmak, sürekli olarak verimli şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yapmak ve mümkün olan en düşük seviyeye getirmek.
  • Çalışanlarımız için iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol altında tutmak ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, iş yerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.
  • İş kazaları ve meslek hatalıklarını en aza indirmek ve bunun için iyileştirme çalışmalarında bulunmak.
  • Atıkları kontrol altına almak ve azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak.
  • Kapasite artışlarında yetkili merciler ile iletişime geçmek ve ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda hareket etmek.
  • ÇİSG ile ilgili amaç ve hedefleri belirlemek ve gözden geçirmek
  • İş güvenliği ve çevre ile ilgili çalışanların bilinç düzeyini arttırmak için eğitimler vermek.

Peker Metal ÇİSG politikası doğrultusunda çalışanları tarafından alınacak aksiyonlar ve iyileştirme çalışmalarına katılımı destekleyeceğini taahhüt etmektedir.

50+
Dünyanın Dört Bir Yanından Firmalar Alüminyum Çözümlerinde Peker Metal'e Güveniyor

Satışlarımızın yaklaşık %35’i yurtdışı satışlardan oluşmakta olup, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarlarına da ihracat yapmaktadır

0 +
Personel
0 +
Ülke
0 +
Ton Yıllık Bitmiş Ürün Kapasitesi