Peker Logo

Misyon, Vizyon ve Stratejiler

Operasyonel mükemmeliyeti her süreçte ön planda tutarak kaliteli ve sürdürülebilir ürün sunmak, bununla birlikte müşterilerimizle kalıcı iş ilişkileri kurmak.

Misyon

Operasyonel mükemmeliyeti her süreçte ön planda tutarak kaliteli ve sürdürülebilir ürün sunmak, bununla birlikte müşterilerimizle kalıcı iş ilişkileri kurmak.

Vizyon

Müşterileri için daimi olarak kaliteli ürünler sunan güvenilir bir tedarikçi olmak,
Çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmak ve uzun süreli iş olanağı sağlamak,
Sürekli iyileştirme prensiplerini tüm iş süreçlerinde ele almak ve her zaman bu prensipler ile gelişmek,
Çevresel etkimizi en aza indirmek,
İş sürekliliğini sağlamak ve sektörel riskleri yöneterek dirençli sürdürülebilir bir iş yapısı kurmak,
Ortaklarına şirket stratejisine paralel oranda getiri sağlamak ve yatırımlara artı değer kazandırmak.

Stratejiler

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli ürün ve hizmeti rekabetçi bir fiyat ile sunarak güvene dayalı uzun dönem istikrarlı ilişkiler kurmak.
Teknolojik ve teknik birikimini sürekli olarak geliştirmek, yatırımlarını bu yönde planlamak,
Çözüm odaklı çalışmak, geçmişten gelen tecrübe ve kurum kültürünün şirketin tüm çalışanları tarafından benimsenmesini sağlamak.
Şirketimizin mali yapısını her zaman güçlü tutmak.
Çalışanlarımızın kişisel beceri ve yetkinliklerini arttırmasına katkıda bulunmak, şirket bağlılığını sağlamak.
Faaliyetlerini yasal şartlar ve etik kurallara uygun şekilde karşılıklı saygıya dayalı olarak yürütmek.
Paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını iyi analiz etmek, iş süreçlerini paydaşların çıkarlarını da gözeterek yönetmek.

Değerlerimiz

Dürüstlük

İş ilişkilerimizde iyi niyetli, adil ve dürüst davranırız. Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde dürüstlüğü ticari kazançların önünde tutarız. Yaptığımız anlaşmalara sadık kalırız. Gizlilik prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalırız.

Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirmeyi her zaman ön planda tutarız. Süreçlerimizin tamamında gelişmeye açık yönleri sorgularız, her yeni günü kendimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görürüz.

Şeffaflık

Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde şeffaflığı ön planda tutarız. Sonuçlar ne olursa olsun durumu olduğu gibi açık şekilde ifade ederiz.

50+
Dünyanın Dört Bir Yanından Firmalar Alüminyum Çözümlerinde Peker Metal'e Güveniyor

Satışlarımızın yaklaşık %35’i yurtdışı satışlardan oluşmakta olup, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarlarına da ihracat yapmaktadır

0 +
Personel
0 +
Ülke
0 +
Ton Yıllık Bitmiş Ürün Kapasitesi