Peker Logo

İnsan Kaynakları

Peker Metal, insan kaynakları ile ilgili faaliyetlerinde insan hakları, yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyumu ve çalışanların hukuki ve insani haklarına saygılı olmayı benimser.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Peker Metal, insan kaynakları ile ilgili faaliyetlerinde insan hakları, yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyumu ve çalışanların hukuki ve insani haklarına saygılı olmayı benimser. Bu kapsamda aşağıdaki prensipleri temel alır ve bu prensiplere tam uyumu taahhüt etmektedir.

  • Çalışanların yetkinlik ve becerilerini kullanabilecekleri, yaratıcı fikirlerini özgürce ifade edebileceği bir iletişim ortamı oluşturmak.
  • Şirket içerisinde din, dil, etnik köken, cinsiyet, milliyet, siyasi görüş gibi konularda ayrımcılığın hiçbir türüne izin vermemek.
  • Faaliyetler iş kanunu ve çalışma mevzuatlarına uyumlu olacak şekilde yürütmek.  
  • İş kanuna uygun olarak 18 yaşın altında personel çalıştırmamak.
  • Çalışan sağlığı ve güvenliğini sürekli olarak ön planda tutmak ve İSG risklerini yöneterek iş kazalarını azaltmak için çalışmalar yürütmek.
  • Şirketin mali imkanları doğrultusunda çalışanlarının kişisel beceri ve yeterliliklerinin gelişimine destek olmak.
  • Çalışanların kişisel bilgilerinin gizlilik içinde saklamak ve kişilerin rızası olmadan üçüncü taraflarla paylaşmamak.

Değerlerimiz

Dürüstlük

İş ilişkilerimizde iyi niyetli, adil ve dürüst davranırız. Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde dürüstlüğü ticari kazançların önünde tutarız. Yaptığımız anlaşmalara sadık kalırız. Gizlilik prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalırız.

Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirmeyi her zaman ön planda tutarız. Süreçlerimizin tamamında gelişmeye açık yönleri sorgularız, her yeni günü kendimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görürüz.

Şeffaflık

Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde şeffaflığı ön planda tutarız. Sonuçlar ne olursa olsun durumu olduğu gibi açık şekilde ifade ederiz.

50+
Dünyanın Dört Bir Yanından Firmalar Alüminyum Çözümlerinde Peker Metal'e Güveniyor

Satışlarımızın yaklaşık %35’i yurtdışı satışlardan oluşmakta olup, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarlarına da ihracat yapmaktadır

0 +
Personel
0 +
Ülke
0 +
Ton Yıllık Bitmiş Ürün Kapasitesi