Sürdürülebilirlik

Sürdürebilirlik

Alüminyum hafif ve dayanaklı, kolay şekillendirilebilir, gıda sektörüne uygun, yansıtma yeteneği yüksek, yanmaya dirençli, yüksek ısı ve elektrik iletkenliği olan ve geri dönüşümü kolay bir malzemedir.

Alüminyum döngüsel bir malzemedir, orijinal özelliklerini kaybetmeden sonsuz kez geri dönüştürülebilmektedir.

Yapılan çalışmalarda alüminyumun dünyadaki geri dönüşüm oranının %69 olduğu tespit edilmiştir.

Peker Alüminyum ikincil alüminyum kullanımını mümkün olduğu ölçülerde arttırmayı hedefleyerek döngüsel ekonomiye katkıda bulunmaktadır.

Birincil alüminyumun üretiminden kaynaklanan karbon salınımının büyük bölümü alüminyum saflaştırmasında elektroliz prosesinde kullanılan enerjiden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla alüminyumun geri dönüşümü karbon salınımı bakımından ciddi bir kazanç anlamına gelmektedir.