İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Peker Alüminyum insan kaynakları ile ilgili faaliyetlerinde insan hakları, yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyumu ve çalışanların hukuki ve insani haklarına saygılı olmayı benimser. Bu kapsamda aşağıdaki prensipleri temel alır ve bu prensiplere tam uyumu taahhüt etmektedir.

  • Çalışanların yetkinlik ve becerilerini kullanabilecekleri, yaratıcı fikirlerini özgürce ifade edebileceği bir iletişim ortamı oluşturmak.
  • Şirket içerisinde din, dil, etnik köken, cinsiyet, milliyet, siyasi görüş gibi konularda ayrımcılığın hiçbir türüne izin vermemek.
  • Faaliyetler iş kanunu ve çalışma mevzuatlarına uyumlu olacak şekilde yürütmek.  
  • İş kanuna uygun olarak 18 yaşın altında personel çalıştırmamak.
  • Çalışan sağlığı ve güvenliğini sürekli olarak ön planda tutmak ve İSG risklerini yöneterek iş kazalarını azaltmak için çalışmalar yürütmek.
  • Şirketin mali imkanları doğrultusunda çalışanlarının kişisel beceri ve yeterliliklerinin gelişimine destek olmak.
  • Çalışanların kişisel bilgilerinin gizlilik içinde saklamak ve kişilerin rızası olmadan üçüncü taraflarla paylaşmamak.